Dersler

BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Adı
Dersin Türü
HBM 801
Temel Bilişim Yazılımları Fundamental Informatics Softwares Hazırlık (Kredisiz)
HBM 802E
Hesaplamalı Bilim ve Mühendislikte  Matematiksel  Yöntemlere Giriş
Introduction to Mathematical Methods in Computational Science and Engineering Hazırlık (Kredisiz)
HBM 803E
Nesne Yönelimli Programlama Teknikleri
Object Oriented Programming Techniques Hazırlık (Kredisiz)


HBM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

G ü z  D ö n e m i

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Adı Dersin Türü
HBM 511
Bilimsel Hesaplama I Scientific Computing I Zorunlu
HBM 513E
Paralel ve Dağıtık Hesaplama
Parallel and Distributed Computing Zorunlu
HBM 519E
Adi Diferansiyel Denklemler için Sayısal Yöntemlerle Analiz ve Uygulamalar
Analysis and Aplications of Numerical Methods for ODE Zorunlu
HBM 597E
Hesaplamalı Bilim ve Mühendislikte Özel Konular
Special Topics in Computational Science and Engineering
Seçmeli
HBM538E Veri Analizi ve Makine Öğrenmesinde Matematiksek Yöntemler  Mathematical Methods in Data Analysis and Machine Learning  Seçmeli 
HBM 596
Bilimsel Araştırma Etiği, Seminer
Seminar
Zorunlu (Kredisiz)
HBM 599
Yüksek Lisans Tezi Master's Thesis Zorunlu


B a h a r  D ö n e m i

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Adı Dersin Türü
HBM 512
Bilimsel Hesaplama II Scientific Computing II Zorunlu
HBM 514E
Paralel Sayısal Algoritmalar ve Araçlar
Parallel Numerical Algorithms and Tools Zorunlu
HBM 516E
Bilimsel Görselleştirme
 Scientific Visualization Zorunlu
HBM 526E
İleri Moleküler Modelleme  Advanced Molecular Modelling Zorunlu
HBM 530E
Enerji Materyallerinin Hesapsal Tasarımı
Computational Design of Energy Materials Seçmeli
HBM5XX
Uzmanlık Alan Dersi
 Specialization Field Course ZorunluHBM DOKTORA PROGRAMI

G ü z  D ö n e m i

Dersin Kodu Dersin Adı  Dersin Adı Dersin Türü
HBM 601E
Hesaplamalı Geometri Computational Geometry Seçmeli
HBM 605
Çok Değişkenli Model Gösterimi Multi Variable Model Representation Seçmeli
HBM 621E
Kemo-Enformatik  Chemoinformatics Seçmeli
HBM631E
Bilgisayar Yardımlı İlaç Tasarımı: Temeller ve Uygulamalar Computer Assisted Drug Design: Fundamentals and Applications
Seçmeli
HBM 697E
Hesaplamalı Bilim ve Mühendislikte İleri Konular
Advanced Topics in Computational Science and Engineering Seçmeli
HBM 627E
Yönlendirilmiş Çalışmalar Guided Research Seçmeli
HBM 699
Doktora Tezi PhD Thesis Zorunlu


B a h a r  D ö n e m i

Dersin Kodu Dersin Adı  Dersin Adı Dersin Türü
HBM632E
Hesaplamalı Kimyada Hibrit Yöntemler  Hybrid Methods in Computational Chemistry   Seçmeli  
HBM 604E
Kısmi Differansiyel Denklemleri Sayısal Çözümleri  Numerical Solutions of PDE’s Seçmeli
HBM 6XXE
Sınır Elemenları Yöntemi The Boundary Element Method Seçmeli
HBM 6XX
Specialization Field Course Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu
HBM 696
Bilimsel Araştırma Etiği, Seminar  Seminar Zorunlu (Kredisiz)
 HBM YET Yeterlilik Aşaması
Qualification Exam Zorunlu

* Her dönem açılacak dersleri buradan öğrenebilirsiniz. 

2019-2020 Eğitim & Öğretim Yılı Akademik Takvimine buradan ulaşabilirsiniz.