Dersler

BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Adı
Dersin Türü
HBM 801
Temel Bilişim Yazılımları Fundamental Informatics Softwares Hazırlık (Kredisiz)
HBM 802E
Hesaplamalı Bilim ve Mühendislikte  Matematiksel  Yöntemlere Giriş
Introduction to Mathematical Methods in Computational Science and Engineering Hazırlık (Kredisiz)
HBM 803E
Nesne Yönelimli Programlama Teknikleri
Object Oriented Programming Techniques Hazırlık (Kredisiz)
 HBM 8XX
Hesaplamalı Bilim ve Mühendislikte Veri Yönetimi Data Management in Computatonal Science and Enginerring Hazırlık (Kredisiz)
HBM 8XXE
 Hesaplamalı Bilim ve Mühendislikte İstatistiksel ve Stokastik Teknikler Statistical and Stochastic Techniques in Computational Science and Engineering Hazırlık (Kredisiz)


HBM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

G ü z  D ö n e m i

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Adı Dersin Türü
HBM 511
Bilimsel Hesaplama I Scientific Computing I Zorunlu
HBM 513E
Paralel ve Dağıtık Hesaplama
Parallel and Distributed Computing Zorunlu
HBM 519E
Adi Diferansiyel Denklemler için Sayısal Yöntemlerle Analiz ve Uygulamalar
Analysis and Aplications of Numerical Methods for ODE Zorunlu
HBM 597E
Hesaplamalı Bilim ve Mühendislikte Özel Konular
Special Topics in Computational Science and Engineering
Seçmeli
HBM 596
Bilimsel Araştırma Etiği, Seminer
Seminar
Zorunlu (Kredisiz)
HBM 599
Yüksek Lisans Tezi Master's Thesis Zorunlu
HBM5XXE
 Hesaplamalı Yer Sistem Bilimi Computational Earth System Science  Seçmeli
HBM5XXE
 Kriptolojide Hesaplamalı Sayı Teorisi Problemleri Computational Number Theory Problems in Cyriptology   Seçmeli


B a h a r  D ö n e m i

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Adı Dersin Türü
HBM 512
Bilimsel Hesaplama II Scientific Computing II Zorunlu
HBM 514E
Paralel Sayısal Algoritmalar ve Araçlar
Parallel Numerical Algorithms and Tools Zorunlu
HBM 516E
Bilimsel Görselleştirme
 Scientific Visualization Zorunlu
HBM 526E
İleri Moleküler Modelleme  Advanced Molecular Modelling Zorunlu
HBM 530E
Enerji Materyallerinin Hesapsal Tasarımı
Computational Design of Energy Materials Seçmeli
HBM5XX
Uzmanlık Alan Dersi
 Specialization Field Course ZorunluHBM DOKTORA PROGRAMI

G ü z  D ö n e m i

Dersin Kodu Dersin Adı  Dersin Adı Dersin Türü
HBM 601E
Hesaplamalı Geometri Computational Geometry Seçmeli
HBM 605
Çok Değişkenli Model Gösterimi Multi Variable Model Representation Seçmeli
HBM 609
Perturbation Expansions and Their Applications Saptırım Açılımları ve Uygulamaları Seçmeli
HBM 621E
Kemo-Enformatik  Chemoinformatics Seçmeli
HBM631E
Bilgisayar Yardımlı İlaç Tasarımı: Temeller ve Uygulamalar Computer Assisted Drug Design: Fundamentals and Applications
Seçmeli
HBM 697E
Hesaplamalı Bilim ve Mühendislikte İleri Konular
Advanced Topics in Computational Science and Engineering Seçmeli
HBM 6XX
Bilgisayım Bilimi'nde Oransal Yaklaştıranlar Rational Approximants in Science of Computing Seçmeli
HBM 6XX
Sıradan Türevli Denklemlerin Kuramsal Tabanı Theoretical Background of Ordinary Differential Equations Seçmeli
HBM 6XX
Evrimcil Dizgelerin Eniyileyişli Denetimi Optimal Control of Evolutionary Systems
Seçmeli 
HBM 627E
Yönlendirilmiş Çalışmalar Guided Research Seçmeli
HBM 699
Doktora Tezi PhD Thesis Zorunlu


B a h a r  D ö n e m i

Dersin Kodu Dersin Adı  Dersin Adı Dersin Türü
HBM 604E
Kısmi Differansiyel Denklemleri Sayısal Çözümleri  Numerical Solutions of PDE’s Seçmeli
HBM 606
Eniyileme, Kararlılık ve Gürbüzlük Optimization, Stability and Robustness Seçmeli
HBM 608E
Hesaplamalı Nanoyapı Fiziği Computational Nanostructure Physics Seçmeli
HBM 616E
Hesapsal Karmaşıklık Computational Complexity Seçmeli
HBM 620
Eniyileme Kuramının Temelleri ve Bazı Uygulamalar  Fundamentals of Optimization Theory and Certain Applications Seçmeli
HBM 6XX
Göre Türevli Denklemlerin Kuramcıl Tabanı Theoretical Background of Partial Differential Equations Seçmeli
HBM 6XX
Yer Sistem Bilimlerinde İleri Hesaplama Yöntemleri Advanced Computational Techniques in Earth System Science Seçmeli
HBM 6XXE
Sınır Elemenları Yöntemi The Boundary Element Method Seçmeli
HBM 6XX
Dizey Gösterilimleri ve Sendelenim Açılımları Matrix Representations and Fluctuation Expansions Seçmeli
HBM 6XX
Specialization Field Course Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu
HBM 696
Bilimsel Araştırma Etiği, Seminar  Seminar Zorunlu (Kredisiz)
 HBM YET Yeterlilik Aşaması
Qualification Exam Zorunlu

* Her dönem açılacak dersleri buradan öğrenebilirsiniz. 

2019-2020 Eğitim & Öğretim Yılı Akademik Takvimine buradan ulaşabilirsiniz.