Kadro

 Öğretim Üyeleri  Araştırma Alanları
celebi
 Prof. Dr. Serdar ÇELEBİ
 • Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği
 • Hesaplamalı Biyomekanik
 • Hesaplamalı Lineer Cebir
 • Koşut Sayısal Algoritmalar
 • Geometrik Modelleme
 • Hesaplamalı Yapısal Mekanik
 Tel:  +90 212 285 71 94
 Mail:  mscelebi@itu.edu.tr
 Web:  http://web.itu.edu.tr/~mscelebi/
demiralp
 Prof. Dr. Metin DEMİRALP
 • Olasılıkçıl Evrim Yaklaşımı
 • Çokdeğişkenliliği Yükseltilmiş Çarpımlar Gösterilimi
 • Yüksek Boyutlu Biçe Gösterilim
 • Sendelenimsizlik Kuramı
 • Beyinbilim, Saptırım Açılımları
 • Sayısal Çözümleme
 • Doğrusal ve Çokludoğrusal Cebir
 • Nicem Dizgelerin Eniyilemeli Denetimi 
 Tel:  +90 212 285 70 82
 Mail:  metin.demiralp@gmail.com
 Web:  bilgisayim.be.itu.edu.tr/demiralp/
aylin
 Doç. Dr. F. Aylin SUNGUR
 • Hesaplamalı Kimya
 • Hesaplamalı Biyoloji
 Tel:  +90 212 285 68 10
 Mail:  konuklar@itu.edu.tr
 Web:  www.be.itu.edu.tr/~f.aylin.konuklar/
Adem
 Doç. Dr. Adem TEKİN
 • Teorik Kimya
 • Moleküller Arası Etkileşimler
 • Hidrojen Depolama
 • CO2 Tutma
 • Katalizör ve Enerji Malzemelerinin Hesaplamalı Tasarımı
 • Kristal Yapi Tahmini
 Tel:  +90 212 285 69 52
 Mail:  adem.tekin@be.itu.edu.tr
 Web:  http://web.itu.edu.tr/tekinad/
ufuk
 Doç. Dr. Ufuk Utku TURUNÇOĞLU 
 • Bölgesel İklim Sistemi
 • Deniz ve Göllerin Hidrodinamiği ve Su Bütçesi
 • İş Akış Sistemleri
 Tel:  +90 212 285 70 13
 Mail:  u.utku.turuncoglu@be.itu.edu.tr
 Web:  akademi.itu.edu.tr/turuncogl1/
enver
 Doç. Dr. Enver ÖZDEMİR 
 • Hesaplamalı Sayılar Teorisi
 • Eliptik ve Hipereliptik Eğriler
 • Kriptografi
 Tel:  +90 212 285 71 94 - 122 
 Mail:  ozdemiren@itu.edu.tr
 Web:  web.itu.edu.tr/ozdemiren/


 Araştırma Görevlileri  Araştırma Alanları
samet
 Samet DEMİR
 • Hesaplamalı Kimya
 • Hidrojen Depolama
 • Kristal Yapı Tahmini
 Tel:  +90 212 285 71 94 - 142
 Mail:  demirsam@itu.edu.tr
 Web:  http://web.itu.edu.tr/demirsam/
gozde
 Gözde İNİŞ
 • Hesaplamalı Kimya
 • Kristal Yapı Tahmini
 Tel:  +90 212 285 71 94 - 142
 Mail:  inis@itu.edu.tr
 Web:  
Ayla_Okan_CV-1_1
 Ayla OKAN
 • Sayısal Yöntemler
 • Yüksek Boyutlu Biçe Gösterilim Yöntemi
 • Eniyileme Yöntemleri
 • Yaklaştırım Kanıtsavı
 • Diferansiyel Denklemlerin Sayısal Çözümleri
 Tel:  +90 212 285 68 11
 Mail:  ayla.okan@be.itu.edu.tr
 Web:  
deryabodur
 Derya BODUR
 • Yüksek Boyutlu Model Gösterilimi
 • Sıradan Türevli Denklemler
 Tel:  +90 212 285 68 11
 Mail:  derya.bodur@be.itu.edu.tr
 Web:  
mehmet
 Mehmet TUNÇEL
 • Sayısal Analiz
 • Doğrusal Cebir
 • Koşut Hesaplama
 Tel:  +90 212 285 71 94 - 142
 Mail:  mehmet.tuncel@be.itu.edu.tr
 Web: