Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik bilimsel araştırma metotları içerisinde oldukça yeni olan bir daldır. Bu dalın bilimsel araştırma yapısı ve izlediği süreçler arasında, söz konusu sistemin veya fiziksel bir olayın matematiksel modelinin geliştirilmesi ve bu denklemi sayısal olarak (bilgisayar ortamında) çözmek için bir algoritmanın geliştirilmesi sayılabilir. Ayrıca bilgisayar yazılımıyla bu algoritmanın işlerlik kazanması ve uygulanması, fiziksel olayın sayısal simülasyonu, hesaplanan sonuçların kapsamlı bir şekilde temsil edilmesi, sunulması ve hesaplanan sonuçların doğrulanması ve yorumlanması da HBM'nin izlediği süreçler arasındadır.

Bu süreçler gerektiği durumlarda belirli bir çevrim içerinde yinelemeli olarak gerçekleştirilip orijinal matematiksel modeli tekrar sorgulama aşamasını da bünyelerinde barındırır. 

> ITUGRID Portal araştırmacıların kullanımına açılmıştır.

> KBS - İTÜ Bilişim Enstitüsü Yüksek Başarımlı Hesaplama Laboratuarı kullanıcı başvuru sistemi devreye alınmıştır.
> HBM tanıtım broşürü yayınlanmıştır.
> SATURN (PC Cluster) 1 Nisan 2010 Çarşamba günü devreye alınmıştır.
>
MARS (BLADE sistemi) sistemi 12 Nisan 2010 Pazartesi günü devreye alınacaktır.
> HPC Forum - Yüksek başarımlı hesaplama forumu kullanıma açılmıştır.

> Nagios - Son testleri devam eden sistem ve ağ denetleme uygulaması ay sonu itibari ile sistem yöneticilerinin erişimine açılacaktır.

 
  > Yüksek Başarımlı Hesaplama Forumu

> Yüksek Başarımlı Hesaplama Laboratuvarı

basvurular

> Yüksek Lisans ve Doktora Programı mülakat tarihleri açıklanmıştır.
       © İstanbul Teknik Üniversitesi Bilişim Enstitüsü / Media 2