Hakkımızda

Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik bilimsel araştırma metotları içerisinde oldukça yeni olan bir
daldır. Bu dalın bilimsel araştırma yapısı ve izlediği süreçler arasında, söz konusu sistemin veya
fiziksel bir olayın matematiksel modelinin geliştirilmesi ve bu denklemi sayısal olarak (bilgisayar
ortamında) çözmek için bir algoritmanın geliştirilmesi sayılabilir. Ayrıca bilgisayar yazılımıyla bu
algoritmanın işlerlik kazanması ve uygulanması, fiziksel olayın sayısal simülasyonu, hesaplanan
sonuçların kapsamlı bir şekilde temsil edilmesi, sunulması ve hesaplanan sonuçların
doğrulanması ve yorumlanması da HBM'nin izlediği süreçler arasındadır.

Bu süreçler gerektiği durumlarda belirli bir çevrim içerinde yinelemeli olarak gerçekleştirilip
orijinal matematiksel modeli tekrar sorgulama aşamasını da bünyelerinde barındırır.


Program Yürütme Kurulu 


Prof. Dr. F. Aylin SUNGUR (Program Koordinatörü)
Doç. Dr. Enver ÖZDEMİR  (Üye)
Prof. Dr. Adem TEKİN  (Üye)