Projeler

 

 

Project Number

Project Name

Budget

Position

Faculty Member

Project State

Tübitak-PIA Bosphorous

115Z860

Multiscale Mechanistic Study of Protein Arginine Deiminase 2: an attractive therapeutic target for breast cancer

122.100 TL

Project Coordinator

Fethiye Aylin Sungur

Active

Tübitak

115Z502

O-Asetilpeptidoglukan Esteraz (Ape1) Enziminin Deasetilasyon Tepkime Mekanizmasının in Silico Yöntemlerle Aydınlatılması ve İnhibitör Tasarımı

253.591 TL

Project Coordinator

Fethiye Aylin Sungur

Active

Tübitak

113M439

Kronik Inflamatuvar Deri Hastalıklarının Topikal Tedavisinde Kullanılacak Kontrollüİlaç Salım Sistemi Tasarımı: Steroid YüklüMOF/Pektin İçeren Yara Örtüsü

 

Consultant

Fethiye Aylin Sungur

Active

Tübitak

116Y136

Integration of in-situ visualization approach with coupled
atmosphere-ocean modeling system to study fast- moving physical processes in atmosphere-sea
interaction.

393.967 TL

Project Coordinator

Ufuk U. Turuncoglu

Active

Tübitak

114Y114

Fırat & Dicle Havzasında İnsan
Kaynaklı İklim Değişiklikleri.

 

Research Scientist

Ufuk U. Turuncoglu

Active

Tübitak-RFBR

213M523

Hidrojenlenmiş Grafen Tabakaları Ve Karbon Nanotüp Yapılardan Oluşmuş Sistemlerin Temel Karakteristiklerinin Ve Isıl Kararlılıklarının Atomik Mekanizmalarının Yakıt Pili İle Çalışan Ekolojik Taşıtlardaki Hidrojen Depolama Problemine Etkisinin Belirlenmesi

39.960 TL

Researcher

Adem Tekin

Active

Tübitak

114Z529

Nükleik Asit Bazları İçin Kuvvet Alanı Geliştirilmesi

220.159 TL

Project Coordinator

Adem Tekin

Active

Tübitak

117M430

Computational Modeling of Deep Vein Thrombosis

331.816 TL

Project Coordinator

M. Serdar Çelebi

Active

Roketsan

 

Computational Modeling of Micro Gravity Propellant Slosh Dynamics

99.650 TL

Project coordinator

M. Serdar Çelebi

Active

BAP

 

Blood Flow Simulation in Human Arterial Tree

 

Project coordinator

M. Serdar Çelebi

Active

BAP

 

A Study on Sub Grid Scale model for Severe Liquid Sloshing in a confined container

 

Project coordinator

M. Serdar Çelebi

Active

TUBITAK

115S801

Hedefli Kanser Tedavisine Yönelik
PLGA-MMT Nano Kompozitinin Üretimi ve Moleküler Dinamik Simülasyon İle İncelenmesi

97.550 TL

Researcher

Adem Tekin

Active

BAP

38312

Metal amin tuzlarında tersinir ve yüksek yoğunlukta hidrojen depolama

25.000 TL

Project coordinator

Adem Tekin

Active

AB PRACE-4IP

(H2020)

 

653838

 

Persistent pan-European Research Infrastructure for High Performance Computing (HPC)

15 000 000 Avro

Member of Management Board

Enver Özdemir

Active

AB PRACE-5IP

(H2020)

 

730913

 

Persistent pan-European Research Infrastructure for High Performance Computing (HPC)

15 000 000 Avro

Member of Management Board

Enver Özdemir

Active

 

 

 

 

Completed Projects

 

Project Number

Project Name

Budget

Pozition

Faculty Member

Project State

Tübitak

113Z218

Siklopropenyum Aktivasyonlu Dehidrasyon Tepkime Mekanizmalarının Aydınlatılması :Hesapsal bir Yaklasım

90.500TL

Project coordinator

Fethiye Aylin Sungur

Completed

Tübitak

105E067

Computational Science and Engineering Program A Centre of Excellence for Industrial Innovation

418.000TL

Project Coordinator Assistant

Fethiye Aylin Sungur

Completed

Tübitak

105E067

Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik Programı Endüstriyel Yenilik İçin Bir Mükemmelliyet Merkezi

 

Researcher

Fethiye Aylin Sungur

Completed

İTÜ-BAP

 

Doymamiş Siklik Asetal Ve Ketallerin Karbenlerle Tepkimesindeki Ürünlerin Dağilimini Ve Oksonyum/ Karbonyum Ylidlerin Oluşumunu Etkileyen Faktörler Üzerine Hesapsal Bir Çalişma

 

Project coordinator

Fethiye Aylin Sungur

Completed

Tübitak

108T344

Gamma Aminobütirikasit Aminotransferaz (Gaba-At) Enziminin Vigabatrin ile Etkisizleştirilme Mekanizması: Hesapsal Bir Çalışma

55.000TL

Project coordinator

Fethiye Aylin Sungur

Completed

Tübitak

104T403

Doymamış Siklik Asetal Ve Ketallerin Karbenlerle Tepkimesindeki Ürünlerin Dağılımını Ve Oksonyum/Karbonyum Ylidlerin Oluşumunu Etkileyen Faktörler Üzerine Hesapsal Bir Çalışma

 

Researcher

Fethiye Aylin Sungur

Completed

Tübitak-PIA

113F342

Born-Oppenheimer Molecular Dynamics of Very Large Biological Systems using Linear Scaling Approximate Quantum Methods

 

Researcher

Fethiye Aylin Sungur

Completed

İTÜ-BAP

 

Asimetrik Kinugasa Tepkime Mekanizmasının Modellenmesi

30.000TL

Project coordinator

Fethiye Aylin Sungur

Completed

Tübitak

108T344

Gamma Aminobütirikasit Aminotransferaz (Gaba-At) Enziminin Vigabatrin ile Etkisizleştirilme Mekanizması: Hesapsal Bir Çalışma”

 

Project coordinator

Fethiye Aylin Sungur

Completed

 Tübitak
 113Y108  Akdeniz ve Karadeniz’in Türkiye iklim sistemine etkisinin birleşik bir atmosfer-okyanus modeli ile incelenmesi  239.980 TL  Project coordinator  Ufuk U. Turuncoglu  Completed
 EU-FP7    Infrastructure for Analysis and
Experimentation on Ecosystems
  Research Scientist  Ufuk U. Turuncoglu Completed 

UN-UNDP

MDG-F-1680-ITU

Enhancing The Capacity of Turkey to Adapt to Climate Change

 

Researcher

Ufuk U. Turuncoglu

Completed

Tübitak

108Y064

Avrupa Kaynaklı Kirleticilerin Türkiye’ye taşınımının Belirlenmesi: Model Sisteminin hazırlanması (Meteorolojik-Emisyon-Hava Kirliliği Modellemesi) ve
Klimatolojik Değerlendirme.

 

Advisor

Ufuk U. Turuncoglu

Completed

Tübitak

106G029

Rize il genelinde Afet Bilgi ve Meteorolojik Erken Uyarı Sistemi Kurulması (RABIS)

 

Researcher

Ufuk U. Turuncoglu

Completed

Tübitak

105Y046

Türkiye çevresindeki nükleer enerji santrallerinin bir kaz durumuna Türkiye’ye olası tehditleri: Yörünge (Tracer & Trajectory) Analizleri.

 

Researcher

Ufuk U. Turuncoglu

Completed

Tübitak

105G015

Türkiye için İklim Senaryolarının Oluşturulması

 

Researcher

Ufuk U. Turuncoglu

Completed

 Tübitak-RFBR 213M523  Hidrojenlenmiş Grafen Tabakaları Ve Karbon Nanotüp Yapılardan Oluşmuş Sistemlerin Temel Karakteristiklerinin Ve Isıl Kararlılıklarının Atomik Mekanizmalarının Yakıt Pili İle Çalışan Ekolojik Taşıtlardaki Hidrojen Depolama Problemine Etkisinin Belirlenmesi  39.960 TL  Researcher Adem Tekin  Completed

Tübitak

112T988

Amin Metal Bor Hidrürlerin Yoğunluk Fonksiyonel Teorisi ile Tasarımı

193.500 TL

Project coordinator

Adem Tekin

Completed

Tübitak

 

Intermolecular Interactions in DNA bases

89.000 TL

Project coordinator

Adem Tekin

Completed

 e-COST    Network for Sustainable Ultrascale Computing (NESUS)    Member M. Serdar Çelebi  Completed
 BAP    A Numerical Approach for Growing and Remodelling of Soft Tissues    Project Coordinator M. Serdar Çelebi  Completed 

Saudi ARAMCO

 

Parallel Algorithm (Kernel) Development for Large Scale Sparse Linear Systems in Oil Reservoir Simulation (PASSOR)

265.000USD

Project coordinator

M. Serdar Çelebi

Completed

FP7

 

VPH NoE: Virtual Physiological Human Network of Excellence

 

 

M. Serdar Çelebi

Completed

AB PRACE-2IP

 

Persistent pan-European Research Infrastructure for High Performance Computing (HPC)

560K Avro

Contact Person of Turkey

M. Serdar Çelebi

01.09.2011 - 01.09.2013

AB PRACE-1IP

 

Persistent pan-European Research Infrastructure for High Performance Computing (HPC)

489K Avro

Contact Person of Turkey

M. Serdar Çelebi

01.07.2010 - 01.07.2012

DPT

 

National Center for High Performance Computing (UHeM)

 

Project coordinator

M. Serdar Çelebi

Completed

DPT

 

Education and Research project for Advanced Technologies in Engineering

 

Coordinator

M. Serdar Çelebi

Completed

BAP

 

ITU Digital E-Thesis Project

 

Project coordinator

M. Serdar Çelebi

Completed

BAP

 

Preparing the Required Libraries and Radiographs for Studying Human Chest X-Ray Images using Convolution Neural Network (CNN) Methods

 

Project coordinator

M. Serdar Çelebi

Completed

BAP

 

Multidirectional Wave Modelling in Numerical Wave Tank

 

Project coordinator

M. Serdar Çelebi

Completed

BAP

 

Modelling and Time Domain Simulation of Free Surface and Nonlinear Wave-body Interactions

 

Project coordinator

M. Serdar Çelebi

Completed

BAP

 

Numerical Modelling of Liquid Sloshing in a Rigid Rectangular Tank

 

Project coordinator

M. Serdar Çelebi

Completed

BAP

 

Non-Newtonian Blood Flow Simulation in a Realistic Artery

 

Project coordinator

M. Serdar Çelebi

Completed

BAP

 

Estimation of Material Coefficients of Soft Tissue Using Experimental Data and Inverse Finite Element Method

 

Project coordinator

M. Serdar Çelebi

Completed

TUBITAK

 

 

Class Numbers of Real Quadratic Fields

 

30 000 Avro

Principal Investigator

 

Enver Özdemir

Completed