Kadro

 Öğretim Üyeleri  Araştırma Alanları
celebi
 Prof. Dr. Serdar ÇELEBİ
 • Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği
 • Hesaplamalı Biyomekanik
 • Hesaplamalı Lineer Cebir
 • Koşut Sayısal Algoritmalar
 • Geometrik Modelleme
 • Hesaplamalı Yapısal Mekanik
 +90 212 285 71 94
 mscelebi@itu.edu.tr
 http://web.itu.edu.tr/~mscelebi/
aylin
 Prof. Dr. F. Aylin SUNGUR
 • Hesaplamalı Kimya
 • Hesaplamalı Biyoloji
 +90 212 285 68 10
 konuklar@itu.edu.tr
 https://akademi.itu.edu.tr/konuklar/
Adem
 Prof. Dr. Adem TEKİN
 • Teorik Kimya
 • Moleküller Arası Etkileşimler
 • Hidrojen Depolama
 • CO2 Tutma
 • Katalizör ve Enerji Malzemelerinin Hesaplamalı Tasarımı
 • Kristal Yapi Tahmini
 +90 212 285 69 52
 adem.tekin@be.itu.edu.tr
 http://web.itu.edu.tr/tekinad/
enver
 Doç. Dr. Enver ÖZDEMİR 
 • Hesaplamalı Sayılar Teorisi
 • Eliptik ve Hipereliptik Eğriler
 • Kriptografi
 +90 212 285 71 94 - 122 
 ozdemiren@itu.edu.tr
 web.itu.edu.tr/ozdemiren/
suha_kadro
 Dr. Öğr. Üyesi Süha Tuna
 • Bilimsel Hesaplama
 • Yüksek Boyutlu Modelleme
 • Makine Öğrenmesi
 • Hiperspektral Görüntüleme
 • Biyoenformatik
 +90 212 285 71 94
 suhatuna@itu.edu.tr
 web.itu.edu.tr/suhatuna/

 Emekli  Öğretim Üyeleri
 Araştırma Alanları
demiralp
 Prof. Dr. Metin DEMİRALP
 • Olasılıkçıl Evrim Yaklaşımı
 • Çokdeğişkenliliği Yükseltilmiş Çarpımlar Gösterilimi
 • Yüksek Boyutlu Biçe Gösterilim
 • Sendelenimsizlik Kuramı
 • Beyinbilim, Saptırım Açılımları
 • Sayısal Çözümleme
 • Doğrusal ve Çokludoğrusal Cebir
 • Nicem Dizgelerin Eniyilemeli Denetimi
 Tel:   +90 212 285 70 82
 Mail:  metin.demiralp@gmail.com
 Web:  bilgisayim.be.itu.edu.tr/demiralp/

 Araştırma Görevlileri  Araştırma Alanları
samet
 Samet DEMİR
 • Hesaplamalı Kimya
 • Hidrojen Depolama
 • Kristal Yapı Tahmini
 • Katı Hal Pilleri
 • Global Optimizayon
 Tel:  +90 212 285 71 94 - 142
 Mail:  demirsam@itu.edu.tr
 Web:  http://web.itu.edu.tr/demirsam/
gozde
 Gözde İNİŞ DEMİR
 • Hesaplamalı Kimya
 • Kristal Yapı Tahmini
 • Kuvvet Alanı Geliştirme
 Tel:  +90 212 285 71 94 - 142
 Mail:  inis@itu.edu.tr
 Web:  
cenk_ersan
 Emre Cenk ERSAN
 • Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği
 • Uyarlamalı Sayısal Ağ İnceltmesi
 Tel: +90 212 285 71 94 - 142
 Mail:  ersane@itu.edu.tr
 Web:  
cemil
 Cemil Can Saylan
 • Hesaplamalı Biyoloji
 • Bilgisayar Destekli İlaç Tasarımı
 • Protein Modellenmesi
 • Moleküler Dinamik Simülasyon
 Tel: +90 212 285 71 94
 Mail:  cemilcansaylan@gmail.com, saylan16@itu.edu.tr
 Web:  
 denizhantutar  Denizhan TUTAR
 • Kristal Yapı Tahmini
 • Eniyileme
 • Gerçel Değerli Eniyileme
 Tel:   +90 212 285 71 94 - 142
 Mail:   tutard@itu.edu.trtutardenizhan@gmail.com
 Web:  
 mehmet
 Mehmet ÇANKAYA
 • Kristal Yapı Tahmini
 • Hesaplamalı Kimya
 Tel:   +90 212 285 71 94
 Mail:   mhmcankaya@gmail.com, cankayam@itu.edu.tr
 Web:  
IMG-20211213-WA0002
 Nesrin Işıl YAŞAR
 • Hesaplamalı Kimya
 • Moleküler Modelleme
 • İlaç Tasarımı
 Tel:  +90 212 285 71 94
 Mail:  yasar19@itu.edu.tr, n.isilyasar@gmail.com
 Web: